Thiếu Teddy Hanssen Uncategorized Tiến sĩ Jose Arc đặt tên cho người nhận Giải thưởng Chủ tịch AVMA

Tiến sĩ Jose Arc đặt tên cho người nhận Giải thưởng Chủ tịch AVMA

Trong một trong những hành động cuối cùng của ông với tư cách là chủ tịch của Hiệp hội Y khoa Thú y Hoa Kỳ (AVMA), Tiến sĩ Jose Arce đã cung cấp ba giải thưởng của Tổng thống AVMA cho những người đã có hiệu quả tích cực đối với Sức khỏe, các tổ chức thú y cũng như nghề nghiệp.

Những người nhận năm nay là Phil Hinkle, Tiến sĩ Martha Littlefield cũng như Tiến sĩ James Brett.

Phil Hinkle

Phil Hinkle
Tiến sĩ Arce đã chọn Phil Hinkle, cựu giám đốc điều hành của Hiệp hội Y khoa Thú y Florida (FVMA) cho Giải thưởng Chủ tịch AVMA cho sự lãnh đạo của ông, cam kết cũng như vận động thay mặt cho nghề thú y, FVMA cũng như AVMA.

Giáo sư Phil là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn, người tiếp tục được nhiều người trong nghề của chúng tôi ngưỡng mộ, bao gồm các bác sĩ thú y, giảng viên của Đại học Florida cũng như sinh viên, ngành công nghiệp, cũng như các tình nguyện viên cũng như nhân viên của AVMA, Tiến sĩ Arce nói. Ông là một người ủng hộ không mệt mỏi của khu phố thú y Florida cũng như sự nhiệt tình của ông phục vụ như một động lực cho nhiều nhà lãnh đạo thú y trong quá khứ cũng như hiện tại.

Hinkle đã phục vụ FVMA trong 34 năm, trong đó có 13 năm làm giám đốc điều hành, nơi ông giám sát nhân đôi tư cách thành viên FVMA. Dưới thời Hinkle, FVMA đã định vị lại cơ sở của mình cho một khu phố thú y phục vụ các chuyên gia đa dạng, rất nhiều với nền tảng trên toàn thế giới. Một người ủng hộ bảo vệ các chuyên gia thú y ở cấp độ lập pháp, Hinkle chịu trách nhiệm về nhiều chứng khoán được trao cho những người trên toàn lĩnh vực thú y ở Florida. Ông hợp tác với AVMA để tăng cường các kết nối giữa các thành viên FVMA cũng như các thành viên của Quốc hội Florida liên quan đến các vấn đề lập pháp. Hinkle nhấn mạnh vào khía cạnh con người của y học thú y, khiến cho việc liên kết với những người dành sự nghiệp của họ chăm sóc người khác cũng như động vật của họ. Ông qua đời vào năm 2020 ở tuổi 58. Vợ ông, Janet Fricke-Hinkle, đã thay mặt ông nhận giải thưởng.

Tiến sĩ Martha Littlefield

Tiến sĩ Martha Littlefield
Tiến sĩ Arce đã cung cấp một giải thưởng của Chủ tịch AVMA 2022 cho Tiến sĩ Martha Littlefield, giáo sư hiện đã nghỉ hưu tại Louisiana chỉ định Viện Thú y Đại học, cho hướng dẫn, những yêu cầu cao mà cô đặt ra cũng như sự khuyến khích mà cô cung cấp cho anh ta trong khi anh ta là một Thực tập sinh tại trường.

Sự chuyên nghiệp, cam kết cũng như lãnh đạo công chức mà cô đã cung cấp cho Thú y, Louisiana chỉ định Viện Y học Thú y Đại học cũng như chỉ định của Louisiana là một động lực cho nhiều người, bác sĩ Arce nói. Sự cố vấn của cô ấy đã là công cụ trong sự tiến bộ của nhiều bác sĩ thú y cũng như các nhà lãnh đạo của nghề nghiệp của chúng tôi.

Tiến sĩ Littlefield (Louisiana chỉ định về8282) đã thực hành nhỏ thuốc động vật ở Baton Rouge, Louisiana; từng là trợ lý Louisiana chỉ định bác sĩ thú y; Cũng như được dạy tại Louisiana chỉ định Viện Thú y Đại học, từ đó cô nghỉ hưu năm 2019 với tư cách là giáo sư đối tác y tế của Anatomy. Cô dạy các học viên từ xa tại Viện Thú y Đại học St. Matthew, ở Quần đảo Cayman cũng như tiếp tục hướng dẫn giải phẫu châm cứu cho các thực tập sinh thú y năm thứ tư tại bang Louisiana. Ngoài ra, Tiến sĩ Littlefield đã phục vụ trong các hội đồng khác nhau cũng như các ủy ban của địa phương, tiểu bang, cũng như các tổ chức thú y quốc gia. Năm 1986, cô công nhận Louisiana chỉ định Đội phản ứng động vật, nơi cung cấp đào tạo, phản ứng, cũng như các nơi trú ẩn cho nhà nước, giáo xứ cũng như các khu vực.

Tiến sĩ James Brett

Tiến sĩ James Brett từ
Lĩnh vực của anh ấy, người cố vấn cũng như kinh nghiệm nghiên cứu đã khiến anh ấy trở thành một chuyên gia được tôn trọng trong y học động vật thực phẩm cũng như một người ủng hộ mạnh mẽ trong việc hỗ trợ các bác sĩ thú y động vật thực phẩm, dẫn đến AVMA mạnh mẽ hơn cũng như toàn diện hơn nhiều Arce. Anh ấy đã ảnh hưởng đến nhiều bác sĩ thú y trong tương lai, cũng như nhiều người xứng đáng với giải thưởng này.

Tiến sĩ Brett đã dành gần 25 năm trong phương pháp cá nhân ở Montezuma, Georgia, cũng như trong hơn 20 năm là chủ sở hữu của một thực hành động vật hỗn hợp nông thôn, tập trung chính vào dịch vụ cứu thương động vật lớn cũng như y học sản xuất động vật thực phẩm. Ông là một cựu chủ tịch của Hiệp hội Y khoa Thú y Georgia, phục vụ trong Hội đồng Thú y Chỉ định Georgia cũng như là Đại biểu xen kẽ Georgia tại nhà AVMA của các đại biểu. Năm 2007, anh trở lại trường cũ của Mississippi chỉ định Đại học để làm giáo sư y khoa. Bác sĩ Brett từng là Mississippi xen kẽ hoặc đại biểu tại nhà AVMA của các đại biểu cũng như là thành viên của Ban điều hành Hiệp hội Y khoa Thú y Mississippi.

Nguồn: Thông cáo báo chí AVMA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *